За нас

Место и улога на Избор во општествотоЗдружение Избор има лидерска улога во регионот и пошироко. Избор е единствена организација која во своето постоење ги создаде сите потребни програми за целните групи кои ги опфаќа.

Организациски аспектиЗдружение ИЗБОР функционира преку реализација на повеќе програми.